Share

De natuur als wapen tegen blauwalg in de Krabbeplas in Vlaardingen

De natuur als wapen tegen blauwalg in de Krabbeplas in Vlaardingen. Dat is de bedoeling van de zogenaamde waterharmonica, die momenteel wordt aangelegd in de polders tussen Vlaardingen en Maassluis.Het project is een van de compensatiemaatregelen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. 'Nieuw Waterland' heet dat complete pakket aan maatregelen. De komende jaren moet het natuurlijke waterverrijkingssysteem gestalte krijgen en de populaire Krabbeplas, ook wel surfplas, blauwalgvrij maken.Medicijnresten"Het afvalwater dat door afvalwaterzuivering De Groote Lucht gaat, is uiteindelijk schoon maar ook dood", vertelt hoogheemraad Ruud Egas. "Door het nog een keer te filteren in een nog te bouwen installatie, halen we onder meer medicijnresten eruit en brengen we het via rietmoerassen en kanaaltjes weer levend naar de Krabbeplas. Er komt stroming, meer zuurstof en ook natuurlijke bacteriën en diertjes in het water en dat is funest voor blauwalg."GanzenDe eerste rietstekken zijn geplaatst en met stokken en vlaggen worden ganzen verjaagd. "Die eten het anders weer helemaal kaal", zegt Egas. "Het is een uniek project in het kader van S.C.H.O.O.N. en ook bedoeld om het tekort aan zoet water in dit gebied op te vangen. Normaal loosden we het water van De Groote Lucht op de Nieuwe Waterweg maar nu gaat het levend terug in het gebied. Een ecologisch zuiveringssysteem dus."De waterharmonica in het westen van Vlaardingen is een project van Hoogheemraadschap Delfland. Met de nog te bouwen zoetwaterfabriek bij De Groote Lucht vormt het project S.C.H.O.O.N. Dit project is onderdeel van 'Nieuw Waterland' waarin wordt samengewerkt met Vlaardingen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Als de tunnel gereed is in 2024 moet ook de harmonica in vol bedrijf zijn.

Leave a Comment