Share

Wijkconciërges zijn wapen in actie tegen afval op straat

Straten vol met snoepverpakkingen, blikjes, afgekloven botjes, oud papier, glas en soms zelfs stoelen, tafels en golfplaten. Dit komt de leefbaarheid van een wijk niet ten goede. In de Rotterdamse wijken Feijenoord, Bloemhof, Afrikaanderwijk en Hillesluis zijn sinds dinsdag wijkconciërges aangesteld, om de strijd aan te gaan met alle rommel op straat. "Ik ben zo veel mogelijk buiten", laat Albert Boontjes, de kersverse wijkconciërge van Hillesluis, weten. "Ik stap op mijn fiets en wil heel actief aanwezig zijn in de wijk. Met name de vervuiling is een punt waar ik zo veel mogelijk grip op ga proberen te krijgen." De wijkconciërge dient als tussenpersoon voor de bewoners en de verantwoordelijke instanties. Hij brengt de juiste mensen op de hoogte op het moment dat hij ergens afval aantreft waar het niet hoort."Hier zie je bijvoorbeeld heel veel glas omheen liggen", zegt Boontjes, terwijl hij wijst naar een ondergrondse afvalcontainer. Als je zelf kinderen hebt, weet je dat dat ook een gevaarlijke situatie is. Ik heb deze melding doorgezet, zodat hier vanmiddag nog actie op wordt ondernomen." Spil in wijkIn totaal kent Rotterdam 27 van zulke spillen in de wijk. Rob Bosmans van de gemeente Rotterdam legt uit dat ze zijn ontstaan vanuit een behoefte uit de wijken. "We merkten dat er afstand kwam tussen de bevolking in de wijken en de gemeentelijke diensten. In probleemgebieden hebben we mensen ingezet die we vanaf dat moment 'wijkconciërge' hebben genoemd."Hoewel Albert denkt dat hij positieve verandering kan brengen in de wijk, benadrukt hij dat er ook een verantwoordelijkheid bij de bewoners ligt. "Vooral het elkaar aanspreken op onacceptabel gedrag is belangrijk. Daar moeten we met z'n allen een steentje aan bijdragen."

Leave a Comment